Rakennuslupa-asiat

 

Myyntimme auttaa projektinne alustavissa kysymyksissä liittyen lupiin ja määräyksiin. Projektin edetessä suunnitteluun saatte kaikki piirustukset rakennuslupaanne varten asemapiirrosta lukuunottamatta. Mahdolliset palosuojaukset sekä muutokset täsmennetään asiakkaalle luonnosvaiheessa. Näin saadaan juuri asiakkaan ja rakennuspaikan vaatimuksiin sopiva toteutus. Käytäntö kuntien kesken poikkeaa hieman toisistaan. Projektin alussa on hyvä käydä paikallisessa rakennusvalvonnassa hakemassa lupaan tarvittava aineisto sekä pyytää rakennuspaikan kaavamääräykset ja selvittää rakennusoikeus. Näiden perusteella projektimme suunnittelu voidaan aloittaa.
 

Meiltä saat myös energiatodistuksen, joka vaaditaan erillisille yli 50 neliömetrin moottoriajoneuvosuojille eli suurille autotalleille ja varastorakennuksille.

Lupapiirrokset kuitattuna pätevöityneen suunnittelijan allekirjoituksella.

Sähköisessä lupahakemuksessa kuittaukset myös sähköisesti. 
Pääsuunnittelijan tehtävät ovat myös mahdolliset meidän kautta
 mikäli rakennushanke koskee vain autotallin rakentamista. ​

 

Rakennuslupa

Rakennuslupaan liittyvää ohjeistusta ja rakennusluvan hakeminen verkossa:
https://www.lupapiste.fi/
 
Rakennuspaikan kaavamäärykset saa paikallisesta rakennusvalvonnasta ja ne voivat vaikuttaa rakennuksen suunnitteluun, kattokulmaan, materiaaleihin ja väreihin.
 
Rakennusoikeus lasketaan kerrosalasta. Kerrosala lasketaan autotallin ja varaston ulkoseinien ulkopinnasta tuleva neliömäärä. Kun katoksesta on yli 30% avointa niin sitä ei tarvitse lasketa kerrosalaan. Tallinne luonnosvaiheessa suunnitelmissa ilmenee tarkat neliöt ja tilavuudet.

Ympäristöminesteriö: Suomen Rakentamismääräyskokoelma kokonaisuudessaan
 

Autosuojien palomääräykset

http://www.finlex.fi/data/normit/28206-E4su2005.pdf
 
Rakennuksen sisäpuoliset osastoinnit on huomioitu talleissamme jo vakiotoimituksina. Sijoitus tontille voi kuitenkin tuoda lisää vaatimuksia ympäröivistä rakennuksista ja tontin rajoista. Mikäli toinen rakennus tai tontin raja on 4m tai lähempänä suunniteltua rakennusta tulee siitä ilmoittaa myyntiimme ja mikäli autosuojan (autotalli ja autokatos yhteensä) kokonaisala on yli 60m2 niin etäisyysvaatimus kasvaa 8m saakka.
 

Energiatodistus

Ympäristöministeriö ja Motiva tiedottavat:

Energiatodistusten piiriin tulee 1.7.2016 alkaen uusia rakennuksia.
Keväällä hyväksytyn lainmuutoksen myötä energiatodistus tarvitaan jatkossa mm. uimahalleille, jäähalleille, varastorakennuksille, liikenteen rakennuksille sekä erillisille yli 50 neliömetrin moottoriajoneuvosuojille eli suurille autotalleille

Autotallien kohdalla rakennukseen liittyviä autotalleja ei edelleenkään huomioitaisi laskennassa ja vain erillisille, lämmitetyille, yli 50 neliömetrin autotallirakennuksille tulee uudisrakentamisen sekä rakennuksen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä tehdä oma energiatodistus. 

Muutokset voimaan 1.7.2016, koskevat uusia energiatodistuksia. 

Lue lisää Motivan sivuilta: http://energiatodistus.motiva.fi/uutiset/ym-motiva-energiatodistusten_piiriin_uusia_rakennuksia_23052016/


 

Luotettava Kumppani –yritys
Näppärä Autotallis