näpärä-autotallit.fi-verkkopalvelun henkilötietolain mukainen rekisteriseloste GDPR (henkilötietolaki 10 ja 24 §).
  Laatimispäivä: 24.04.2018, (näppärä-autotallit voi muuttaa tämän rekisteriselosteen sisältöä ja ilmoittaa muutoksesta tällä sivulla).

  nappara-autotalli.fi verkkosivun rekisteriseloste

   

  Rekisterin nimi

  nappara-autotallit.fi henkilörekisteri

   

  Rekisterinpitäjä

  Sawon Rakennusliike Oy
  Teletie 4, 50600 Mikkeli

   

  Rekisteriasioista vastaava henkilö

  Toni Laitinen
  toni.laitinen@nappara-autotallit.fi

   

  Rekisterin nimi

  nappara-autotallit.fi-verkkosivuston käyttäjärekisteri

   

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

  nappara-autotallit.fi-verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään käyttäjien www-sivustolla tekemien autotallimalli valintojen tallentamiseen, käyttäjien tekniseen tunnistamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä asiakastiedon seurantaan ja analysointiin, joiden tavoitteena on viestinnän kohdentaminen, yleiset markkinointitarkoitukset sekä muut verkkopalveluihin liittyvät tarkoitukset.

   

  Rekisterin tietosisältö

  näppärä-autotallit kerää ja käsittelee seuraavia tietoja:

  – nimi

  – sähköpostiosoite

  – puhelinnumero

  – paikkakunta

  – käyttäjäkohtaiset valinnat autotallimallistosta

  – käyntiajat www-sivustolla ja muut kävijäseurantatiedot

   

  Tietolähteet

  Rekisteritiedot on kerätty näppärä-autotallit www-sivustolla osoitteessa www.nappara-autotallit.fi vierailleista käyttäjistä. Tietoja kerätään automaattisen kävijäseurannan avulla sekä käyttäjän itse antamista tiedoista, jotka hän on lähettänyt www-sivustolla olevien yhteydenotto- sekä tarjouspyyntölomakkeiden kautta.

   

  Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Eu:n tai Euroopan ulkopuolelle

  Tietoja ei siirretä tai luovuteta kolmansille osapuolille. Käyttäjä voi itse jakaa nappara-autotallit.fi-verkkosivustolla tekemänsä valinnat esimerkiksi sähköpostilla ystävälle, Facebook-sivulleen tai Pinterest kuvapalveluun.

   

  Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterin ylläpitäjän tietojärjstelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaali käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Tiedot tallennetaan suojattuun tietokantaan, johon ei ole pääsyä ulkopuolisilla. nappara-autotallit.fi-verkkosivuston ohjelmistoratkaisuissa noudatetaan korkeaa tietoturvallisuutta, jolla pyritään estämään tietomurrot sekä tietojen vuotaminen ulkopuolisille. näppärä-autotallit huolehtii organisaatiossaan siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen ylläpitotunnuksia ja muita verkkosivuston turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterin käyttöoikeus edelyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Kaikilla tietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä on salassapitovelvollisuus. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.

   

  Rekisteröidyn kielto-oikeus

  nappara-autotallit.fi-verkkosivuston käyttäjillä on lainmukainen (henkilötietolaki 30 §) oikeus kieltää tietojensa käytön myynti- ja markkinointitarkoituksiin. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

   

  Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

  Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

   

   Tiedon korjaaminen

  nappara-autotallit.fi-verkkosivuston käyttäjillä on oikeus pyytää korjaamaan tai poistamaan rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.   

  Luotettava Kumppani –yritys
  Näppärä Autotallis