näpärä-autotallit.fi-verkkopalvelun henkilötietolain mukainen rekisteriseloste GDPR (henkilötietolaki 10 ja 24 §).
    Laatimispäivä: 24.04.2018, (näppärä-autotallit voi muuttaa tämän rekisteriselosteen sisältöä ja ilmoittaa muutoksesta tällä sivulla).

    nappara-autotalli.fi verkkosivun rekisteriseloste

     

    Rekisterin nimi

    nappara-autotallit.fi henkilörekisteri

     

    Rekisterinpitäjä

    Sawon Rakennusliike Oy
    Teletie 4, 50600 Mikkeli

     

    Rekisteriasioista vastaava henkilö

    Toni Laitinen
    toni.laitinen@nappara-autotallit.fi

     

    Rekisterin nimi

    nappara-autotallit.fi-verkkosivuston käyttäjärekisteri

     

    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

    nappara-autotallit.fi-verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään käyttäjien www-sivustolla tekemien autotallimalli valintojen tallentamiseen, käyttäjien tekniseen tunnistamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä asiakastiedon seurantaan ja analysointiin, joiden tavoitteena on viestinnän kohdentaminen, yleiset markkinointitarkoitukset sekä muut verkkopalveluihin liittyvät tarkoitukset.

     

    Rekisterin tietosisältö

    näppärä-autotallit kerää ja käsittelee seuraavia tietoja:

    – nimi

    – sähköpostiosoite

    – puhelinnumero

    – paikkakunta

    – käyttäjäkohtaiset valinnat autotallimallistosta

    – käyntiajat www-sivustolla ja muut kävijäseurantatiedot

     

    Tietolähteet

    Rekisteritiedot on kerätty näppärä-autotallit www-sivustolla osoitteessa www.nappara-autotallit.fi vierailleista käyttäjistä. Tietoja kerätään automaattisen kävijäseurannan avulla sekä käyttäjän itse antamista tiedoista, jotka hän on lähettänyt www-sivustolla olevien yhteydenotto- sekä tarjouspyyntölomakkeiden kautta.

     

    Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Eu:n tai Euroopan ulkopuolelle

    Tietoja ei siirretä tai luovuteta kolmansille osapuolille. Käyttäjä voi itse jakaa nappara-autotallit.fi-verkkosivustolla tekemänsä valinnat esimerkiksi sähköpostilla ystävälle, Facebook-sivulleen tai Pinterest kuvapalveluun.

     

    Rekisterin suojauksen periaatteet

    Rekisterin ylläpitäjän tietojärjstelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaali käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Tiedot tallennetaan suojattuun tietokantaan, johon ei ole pääsyä ulkopuolisilla. nappara-autotallit.fi-verkkosivuston ohjelmistoratkaisuissa noudatetaan korkeaa tietoturvallisuutta, jolla pyritään estämään tietomurrot sekä tietojen vuotaminen ulkopuolisille. näppärä-autotallit huolehtii organisaatiossaan siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen ylläpitotunnuksia ja muita verkkosivuston turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterin käyttöoikeus edelyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Kaikilla tietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä on salassapitovelvollisuus. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.

     

    Rekisteröidyn kielto-oikeus

    nappara-autotallit.fi-verkkosivuston käyttäjillä on lainmukainen (henkilötietolaki 30 §) oikeus kieltää tietojensa käytön myynti- ja markkinointitarkoituksiin. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

     

    Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

    Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

     

     Tiedon korjaaminen

    nappara-autotallit.fi-verkkosivuston käyttäjillä on oikeus pyytää korjaamaan tai poistamaan rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.     

    Luotettava Kumppani –yritys
    Näppärä Autotallis